Actief zijn

Sommige initiatieven dagen je uit om actief te zijn, of het nu gaat om wandelen, sporten of puzzelen. Maar onder deze categorie vallen ook de dorps- en wijkplannen! Een aantal dorpen en wijken hebben een convenant met de gemeente Borne. Ze maken zelf een toekomstplan voor hun wijk of dorp en staan hierover in nauw contact met de gemeente. Vaak zijn er vanuit die overkoepelende plannen verschillende werkgroepen actief om de leefbaarheid te vergroten. Inzetten voor je buurt is een investering in je eigen leefomgeving. Is er een wijkvereniging actief in jouw wijk? Kijk eens wat je voor hen kunt betekenen!