Over ons

Vanuit MijnBorne2030 is er een wijkcoördinatie opgezet. Het uitgangspunt hiervan is het organiseren van een wijkcoördinatie in de gemeenschap met daarbij als belangrijke succesfactor meer beweging en eigen kracht in onze dorpen en wijken.
De wijkcoördinator wordt samen met de BuurTman van Twente Milieu gezien als het cement van de samenleving.

Brenda Jansen, jouw wijkcoördinator


Brenda Jansen is de wijkcoördinator van de gemeente Borne. Ze is het aanspreekpunt voor wijkbewoners en bewonersorganisaties. Daarnaast is ze de schakel tussen de gemeente en de inwoners en organisaties.
De wijkcoördinator stimuleert bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies en ondersteuning te geven en netwerken met elkaar te verbinden.

Naast informatie, advies en ondersteuning bij bewonersinitiatieven is de wijkcoördinator het aanspreekpunt voor dorps- en wijkverenigingen, doordat ze verbindingen tussen dorpen en wijken legt en onderlinge kennis deelt. Tevens is de wijkcoördinator samen met BuurTman Richard coördinator van de jaarlijkse opschoonactie Borne Schoon.

De wijkcoördinator is ook het aanspreekpunt voor vragen over fondsenwerving voor inwonersinitiatieven en bewonersvragen over hun direct leefomgeving. De wijkcoördinator denkt vanuit de inwonerskant mee bij gemeentelijke projecten waarbij inwonersinitiatief een grote rol speelt.

De wijkcoördinator informeert en adviseert waar nodig en wijst je de weg naar de juiste afdeling en/of contactpersoon binnen de gemeente.


Meer weten? Neem contact op!


Over de wijkcoordinator


Neem contact op met Brenda  
via wijkcoordinator@borne.nl
of via 06 - 41 55 45 09.

Richard Pieterson, jouw BuurTman

Heb je vragen rondom buurtinitiatieven en buurtonderhoud, dan kun je bij Richard terecht. Zijn taken zijn onder andere om Twente Milieu dichter bij u te brengen, als vraagbaak bij projecten in de wijk te fungeren en om zaken waar duidelijkheid nodig is verder op te pakken, te verhelderen en terug te koppelen.

Meldingen over je leefomgeving, zoals een losse stoeptegel of zwerfvuil, doe je eenvoudig en snel via de Twente Milieu App.


Over de buurtman

Neem contact op met Richard via buurtman@twentemilieu.nl 
of telefonisch via 06 - 20 81 59 34 
 
 

Over MijnBorne2030

In 2011 was Borne de eerste gemeenschap in Nederland die zelf een toekomstvisie heeft uitgedacht en gemaakt. Niet alleen is er MijnBorne2030 over dynamische dorpen, maar sindsdien gaan alle ontwikkelingen over zeggenschap over je leefomgeving en ruimte voor eigen initiatief.
In Borne kunnen straten al jarenlang kiezen voor het doen van eigen groenonderhoud, waardoor ze meer invloed hebben op de aankleding van het groen.

In 2017 is er door inwoners zelf een G1000 Bornetop georganiseerd. Initiatieven hiervan staan op deze kaart. Zonder dat het de naam 'the right to challenge' had, zijn er inwonersinitiatieven die taken van de Bornse overheid veel dichter bij andere inwoners brengen. Denk aan het inloophuis voor naasten en het Energieloket Borne.

In 2022 heeft een herijking van de toekomstvisie MijnBorne2030 plaatsgevonden. 75 Vrijdenkers hebben hard gewerkt om de toekomstvisie MijnBorne2030 door te nemen en wijzigingen voor te stellen, zodat deze weer actueel en verfrist konden worden. Ruim 350 mensen hebben de moeite genomen om de 70 voorgestelde wijzigingen en aanvullingen te beoordelen en maar liefst 66 zijn akkoord bevonden en meegenomen. Om te laten zien hoeveel inwonersinitiatieven er in Borne, Hertme en Zenderen zijn, is deze initiatievenkaart ontstaan. Regelmatig komen er nieuwe intitiatieven bij, wat de kaart heel dynamisch maakt.

Mis je jouw initiatief of heb je een idee waar je hulp bij kunt gebruiken? Laat het weten!