Ik heb een idee!

Heb je dromen of ideeën? Ga aan de slag! Je kunt op verschillende plekken terecht, afhankelijk van je idee of initiatief. Vaak pak je dingen zelf op of gaat het via mensen die je kent. Maar je kunt je ook aansluiten bij anderen die al iets doen waar jij je ook wel voor wilt inzetten. 

Hoe meld je je idee aan?Bestaat jouw idee of initiatief nog niet? Meldt dit dan bij Brenda Jansen, wijkcoordinator van de gemeente Borne. Ook wanneer je een idee of initiatief hebt en niet weet of iemand hier al mee aan de slag is gegaan, kun je contact opnemen met Brenda. 

Heb je een idee waarbij je inzet vanuit de gemeente nodig hebt? Dan kun je dit ook presenteren voor de Bornse gemeenteraad. Zij heeft een blanco pagina in het raadsprogramma opgenomen om inwonerinitiatieven te stimuleren.
Als je denkt dat jouw idee wat omvattender is en eigenlijk aan de gemeenteraad voorgelegd zou moeten worden, mail dan naar Mieke Ligtenberg, adviseur communicatie en participatie. Samen kijken jullie dan of jouw idee een goede basis heeft en wie je kan helpen om het aan de raad voor te leggen. De Bornse 'right to challenge' zeg maar.

Stuur een mail

Meer weten? Neem contact op!Heb je een idee, neem dan contact op met de wijkcoördinator Brenda Jansen. Zij kan je adviseren hoe je jouw idee verder kunt brengen. Zij kan ook opschalen naar een initiatievencoach, die op regionaal niveau probeert inwonersinitiatieven verder te helpen.

 

Stuur een mail

Deze ideeën gingen je voor…

Repair Café Letterveld
 
Heb je een defect apparaat of  kapotte kleding en je hoopt dat het nog te herstellen is, breng het dan bij het ...
Repair Café Zenderen
 
Elke vierde zaterdag van de maand zetten vrijwilligers zich van10.00 tot 12.00 uur in om anderen te helpen bij ...
Voorjaarsbollen
 
De buurtbewoners van het plantsoen aan de Bezoenstraat en Röringstraat zorgen er samen voor dat het plantsoen ...