Veiligheid

De veiligheid vergroten kan heel goed middels inwonerinitiatieven. Denk aan ouders die flyeren om automobilisten te wijzen op hun snelheid of aan een buurtapp om verdachte situaties te melden. In vrijwel heel Borne is 'Borne Waakt!' actief.

Vuurwerkvrije zone
 
Een aantal gemeenten experimenteert rond Oud en Nieuw met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Inwoners verklaren ...
30 km actie wijkraad Bornsche Maten
 
Helaas wordt er op veel plaatsen te hard gereden. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat dat vaak gebeurt door de ...
Borne waakt!
 
Borne waakt! is een door inwoners georganiseerde BuurtWhatsApp. Deze groepsapp is gericht op het signaleren van ...