Alle initiatieven

Heb jij een idee en wil je dit oppakken? De beste initiatieven beginnen bij jou als inwoner. Vind hieronder alle inwonerinitiatieven, voltooid en actief. En uiteraard kunnen er nog veel meer initiatieven bij!

Repair Café Letterveld
 
Heb je een defect apparaat of  kapotte kleding en je hoopt dat het nog te herstellen is, breng het dan bij het ...
Repair Café Zenderen
 
Elke vierde zaterdag van de maand zetten vrijwilligers zich van10.00 tot 12.00 uur in om anderen te helpen bij ...
Voorjaarsbollen
 
De buurtbewoners van het plantsoen aan de Bezoenstraat en Röringstraat zorgen er samen voor dat het plantsoen ...
Plantenbak als ontmoetingsplek
 
In coronatijd werd het pleintje aan de Ringoven het centrale ontmoetingspunt van de Ringovenbewoners. Echter, de ...
Borders met bloeiende planten
 
Voortvloeiend uit de buurttuin aan de Tichelkampweg hebben buurtbewoners van de Warande de groene struiken in twee ...
Narcisbollen poten tijdens Burendag
 
Tijdens Burendag 2021 hebben de bewonders van het appartementencomplex Oleander en Duchesse aan de Von ...