Ik heb ook een idee!

Dromen of ideeën? Ga aan de slag! Je kunt op verschillende plekken terecht, al naar gelang je idee of initiatief. Vaak pak je dingen zelf op, via mensen die je kent. Of je sluit je aan bij anderen die al iets doen waar jij je ook voor wilt en kunt inzetten. Wist je bijvoorbeeld dat er iedere week in de beide huis-aan-huis kranten een pagina staat 'meedoen in Borne' waarin initiatieven ook uitgelicht worden?
Wanneer je een idee hebt en niet precies weet hoe je dat verder zou kunnen brengen, dan kun je contact opnemen met de wijkcoördinator, Brenda Jansen, via wijkcoordinator@borne.nl . Zij kan ook 'opschalen' naar een 4D makelaar (Dromen, Durven, Denken, Doen) die op regionaal niveau probeert inwonerinitiatieven verder te helpen.
Heb je een idee waarbij je inzet vanuit de gemeente nodig hebt, dan zou je ook kunnen denken aan een presentatie voor de Bornse gemeenteraad. Zij hebben een blanco pagina in hun raadsprogramma opgenomen om inwonerinitiatieven te stimuleren. Als je denkt dat jouw idee wat omvattender is en eigenlijk aan de gemeenteraad voorgelegd zou moeten worden, mail dan naar Miranda Mulder, adviseur overheidsparticipatie. Samen kijken jullie dan of je idee een goede basis heeft, en wie er mee kan helpen en denken om het aan de raad voor te leggen. De Bornse 'right to challenge' zeg maar".... Mailen kan naar m.ligtenberg@borne.nl  

 

.