MijnBorne

In 2011 was Borne de eerste gemeenschap in Nederland die zelf een toekomstvisie heeft uitgedacht en gemaakt. Niet alleen  MijnBorne2030: dynamische dorpen, maar ook alle ontwikkelingen daarna gaan over zeggenschap over je eigen leefomgeving en ruimte voor eigen initiatief. In Borne kunnen straten al jarenlang kiezen voor het doen van eigen groenonderhoud waardoor ze meer invloed hebben op de aankleding van het groen. In 2017 is er helemaal door inwoners zelf een G1000 Bornetop georganiseerd, waarvan initiatieven op deze kaart staan. Zonder dat het de naam 'the right to challenge' had, zijn er inwonerinitiatieven die taken van de Bornse overheid veel dichter bij andere inwoners brengen, zoals het inloophuis voor naasten en het Borns energieloket. Om zichtbaar te maken hoeveel inwonersinitiatieven in Borne, Hertme en Zenderen ontstaan, is deze initiatievenkaart in het leven geroepen. Het is dynamisch en mis je jouw initiatief, laat van je horen!