De veiligheid vergroten kan heel goed middels inwonerinitiatieven. Denk aan ouders die flyeren om automobilisten te wijzen op hun snelheid of aan een buurtapp om verdachte situaties te melden. In vrijwel heel Borne is 'Borne Waakt!' actief.

30 km actie wijkraad Bornsche Maten

Helaas wordt er op veel plaatsen te hard gereden. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat dat vaak gebeurt door de bewoners zelf. Daarom flyeren vrijwilligers vanuit de wijkvereniging Bornsche Maten samen met de BOA's op verschillende plekken in de wijk wanneer de scholen na vakanties weer beginnen. Auto's worden even aangehouden en ontvangen een flyer met de oproep om hun snelheid te matigen en rekening te houden met de veiligheid van met name de kinderen.
Contactgegevens
Diverse plekken in de wijk

Meer initiatieven over 'Veiligheid'

Vuurwerkvrije zone
 
Een aantal gemeenten experimenteert rond Oud en Nieuw met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Inwoners verklaren ...
30 km actie wijkraad Bornsche Maten
 
Helaas wordt er op veel plaatsen te hard gereden. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat dat vaak gebeurt door de ...
Borne waakt!
 
Borne waakt! is een door inwoners georganiseerde BuurtWhatsApp. Deze groepsapp is gericht op het signaleren van ...